Logo
phone
Hotline: 02437327155

Tin tức hoạt động phát triển ngành CNMT

Nâng cao năng lực cho các tổ chức hoạt động trong ngành công nghiệp môi trường (P1)

Nâng cao năng lực cho các tổ chức hoạt động trong ngành công nghiệp môi trường (P1)

...Nhu cầu về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải và cải thiện môi trường ngày càng cao, đòi hỏi cần có những bước phát triển mới trong lĩnh vực dịch vụ môi trường... Xem thêm
Lò đốt chất thải 4 buồng đốt không dung nhiên liệu Ecotech-SH (P2)

Lò đốt chất thải 4 buồng đốt không dung nhiên liệu Ecotech-SH (P2)

Với 2 buồng đốt thứ cấp liên tiếp và hệ thống làm sạch khí thải thiết kế đặc biệt, lò Ecotech-SH đảm bảo đạt các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật QCVN 30:2012 về khí thải ngay cả khi đốt rác sinh hoạt lẫn lộn nhiều rác công nghiệp. Xem thêm
Lò đốt chất thải 4 buồng đốt không dung nhiên liệu Ecotech-SH (P1)

Lò đốt chất thải 4 buồng đốt không dung nhiên liệu Ecotech-SH (P1)

Ecotech-SH là lớp lò đốt nguyên khối dùng bàn đẩy liệu (mass burn stoker incinerator) được thiết kế cho yêu cầu đốt tiêu hủy chất thải rắn sinh hoạt hỗn hợp với hàm lượng ẩm không hạn chế ở nguyên dạng thu gom... Xem thêm
Phát triển phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường (P2)

Phát triển phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường (P2)

... việc hợp lý hoá công tác tổ chức giao thông, nghiên cứu ứng dụng các loại hình vận tải tiên tiến kết hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và kiểm soát được nguồn gây ô nhiễm môi trường do các phương tiện cơ giới gây ra trong hoạt động giao thông vận tải có ý nghĩa quan trọng. Xem thêm
Ứng dụng sản phẩm công nghiệp môi trường để phát triển phương tuện giao thông vận tải thân thiện với môi trường (P1)

Ứng dụng sản phẩm công nghiệp môi trường để phát triển phương tuện giao thông vận tải thân thiện với môi trường (P1)

Hệ thống Giao thông vận tải bền vững, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh là mục tiêu chiến lược và lâu dài chúng ta cần hướng tới... Xem thêm
Định hướng ưu tiên nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng CNMTVN giai đoạn 2016-2020 (P4)

Định hướng ưu tiên nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng CNMTVN giai đoạn 2016-2020 (P4)

 Định hướng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển ngành CNMT có khả năng giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên giai đoạn 2016 – 2020. Xem thêm
Định hướng ưu tiên nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng CNMTVN giai đoạn 2016-2020 (P3)

Định hướng ưu tiên nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng CNMTVN giai đoạn 2016-2020 (P3)

Định hướng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển ngành CNMT có khả năng giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên giai đoạn 2016 – 2020. Xem thêm
Định hướng ưu tiên nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng CNMTVN giai đoạn 2016-2020 (P2)

Định hướng ưu tiên nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng CNMTVN giai đoạn 2016-2020 (P2)

So sánh đóng góp của ngành CNMT VN, để đơn giản hóa, chỉ xem xét những ngành công nghiệp có đóng góp năm 2013 trên 3% tổng sản lượng của toàn khối và có tốc độ tăng trưởng trung bình 8 năm (2005-2013) trên 20%/năm. Xem thêm
Định hướng ưu tiên nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng CNMTVN giai đoạn 2016-2020 (P1)

Định hướng ưu tiên nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng CNMTVN giai đoạn 2016-2020 (P1)

Để đánh giá về quy mô hay đóng góp của một ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, thường dùng chỉ số tỷ lệ chi phí bảo vệ môi trường so với GDP. Để hình dung quy mô của CNMT Việt Nam, ta xem xét số liệu của Liên minh châu Âu (EU-28), Mỹ và Nhật Bản (các nước phát triển) để so sánh. Xem thêm
Hiện trạng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng cộng nghệ phát triển công nghiệp môi trường P4

Hiện trạng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng cộng nghệ phát triển công nghiệp môi trường P4

Ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đã được hình thành và đang có những bước đi ban đầu nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về xử lý chất thải, bảo vệ môi trường của đất nước. Nhiều doanh nghiệp cung ứng dịch vụ môi trường, sản xuất thiết bị, vật liệu xử lý môi trường được hình thành và đang phát triển. Tuy nhiên, với yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường ngày càng chặt chẽ tạo ra nhu cầu về công nghệ, thiết bị, dịch vụ môi trường ngày càng gia tăng, đòi hỏi ngành công nghiệp môi trường của Việt Nam cần được phát triển nhanh và toàn diện hơn. Xem thêm
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt