Logo
phone
Hotline: 02437327155
Về Chúng Tôi
Về Chúng Tôi
Hiệp hội Công nghiệp Môi trường ra đời là cầu nối gắn kết các tổ chức ngành công nghiệp Việt Nam; tập hợp đoàn kết, tạo điều kiện cho các tổ chức ngành công nghiệp môi trường trong nước hợp tác, hiệp lực, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tìm kiếm các cơ hội hợp tác hỗ trợ nhau cùng phát triển.
kỷ niệm 30/4 và 1/5
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt