Logo
phone
Hotline: 02437327155
Hội nghị định kỳ Ban Chấp hành Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam
  01/07/2019
icon-zalo

 

 Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Hội nghị định kỳ Ban Chấp hành Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội do Chủ tịch Đỗ Hữu Hào chủ trì cùng với sự tham gia của các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Tổng thư ký và các Phó Tổng thư ký Hiệp hội.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về Báo cáo hoạt động năm 2018, Kế hoạch hoạt động năm 2019 và Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hiệp hội.

Hội nghị Ban Chấp hành quyết định:

- Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam. Ban Thường vụ Hiệp hội thông báo kết quả Hội nghị đến các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III:

+ Thời gian tổ chức Đại hội vào quý III năm 2020

+ Giao ban Thường vụ Hiệp hội thành lập các Ban chuẩn bị Đại hội (gồm Ban văn kiện; Ban nhân sự và Ban tổ chức).

Xem toàn bộ Nghị quyết Hội nghị  Thông báo kết quả họp Ban Chấp hành tại đây

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt