Logo
phone
Hotline: 02437327155
LỜI CHÀO MỪNG CỦA CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
  27/02/2014
icon-zalo

Ông: Đỗ Hữu Đào
Chào mừng các hội viên và các bạn đến với Trang thông tin điện tử Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam. Đến với Trang thông tin Điện tử Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, các hội viên và các bạn sẽ nắm được đầy đủ hơn quá trình xây dựng và phát triển; chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam.

Trang thông tin Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam giúp các hội viên và các bạn cập nhật những thông tin mới nhất về hoạt động của Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam; thông tin về thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường:
- Tổ chức, cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về ngành công nghiệp môi trường;
- Chiến lược, quy hoạch phát triển;
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao vào ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường;
- Phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường và các hoạt động chế tạo thiết bị, cung cấp sản phẩm và dịch vụ bảo vệ môi trường;
- Sử dụng bền vững tài nguyên, phục hồi môi trường.

Ngoài các nội dung trên hội viên và các bạn còn nắm được các thông tin nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về công nghiệp môi trường; nâng cao nhận thức và kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam.

Là tổ chức xã hội- nghề nghiệp, Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam  thông qua Trang thông tin điện tử mong muốn xây dựng kênh thông tin hiệu quả cung cấp một cách hệ thống, cập nhật các chính sách, thông tin, kiến thức…về ngành công nghiệp môi trường Việt Nam. Hy vọng các hội viên và các bạn trong và ngoài nước tiếp cận được các thông tin hữu ích và cùng nhau tham gia phát triển Trang thông tin điện tử thành diễn đàn trao đổi rộng rãi các thông tin, kinh nghiệm, góp phần phát triển ngành công nghiệp môi trường thành một ngành kinh tế có đóng góp quan trọng trong cơ cấu phát triển ngành công nghiệp Việt Nam, có khả năng giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên.

Cám ơn các hội viên và các bạn đã truy cập Trang thông tin điện tử Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam.

Hà Nội, ngày…….tháng…….năm 2012
Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam
     TS Đỗ Hữu Hào                                                   
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt