Logo
phone
Hotline: 02437327155
VEIA: Đại hội nhiệm kỳ II
  04/04/2016
icon-zalo

Ngày 26 tháng 3 năm 2016, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt nam (CNMTVN) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II của Hiệp hội tại Hội trường Bộ Công Thương 23 Ngô Quyền Hà Nội. Hơn 180 hội viên của Hiệp hội đã tham gia Đại hội nhiệm kỳ II.

 

 

 

Theo Báo cáo về hoạt động của Hiệp hội nhiệm kỳ I, về cơ bản Hiệp hội CNMTVN đã hoàn thành các mục tiêu đã được Đại hội thành lập Hiệp hội thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2011cụ thể là:
(i) Đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự văn phòng và các bộ phận chuyên môn theo hướng thống nhất, hợp lý đảm bảo cho Hiệp hội vận hành hiệu quả theo quy định của Điều lệ. Theo đó, Văn phòng, Viện Công nghiệp Môi trường, Viện Công nghệ sạch, Ban Xúc tiến thương mại và truyền thông đã được thành lập và từng bước đã được củng cố triển khai một cách có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện quy chế, tổ chức và hoạt động của Hiệp hội; Tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo điều kiện cho các hội viên hợp tác, hỗ trợ nhau hoạt động góp phần phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam: Xây dựng và duy trì trang thông tin điên tử của Hiệp hội (www.veia.com.vn) là phương tiện thông tin, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm và cung cấp những kiến thức cần thiết cho hội viên; Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, lồng ghép với những nhiệm vụ đề tài được nhà nước giao tổ chức các hội thảo khoa, tập huấn tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến ngành công nghiệp môi trường.
(ii) Về phát huy sức mạnh của các tổ chức ngành công nghiệp môi trường: trong công tác khoa học công nghệ phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường giai đoạn 2010-2014, 58 nhiệm vụ nghiên cứu (47 đề tài và 11 dự án sản xuất thử nghiệm) đã được phê duyệt và giao thực hiện trong các lĩnh vực công nghệ, thiết bị và vật liệu xử lý môi trường. Nhiều kết quả nghiên cứu đã được đánh giá tốt và có triển vọng phát triển tiếp. Hiệp hội CNMTVN tham gia thực hiện nhiệm vụ đánh giá thực trạng cơ chế chính sách phát triển ngành CNMTVN giúp cung cấp một phần tài liệu để các hội viên có cơ sở tham gia góp ý cho các cơ quan quản lý Nhà nước khi xây dựng chính phát triển ngành.
(iii) Hiệp hội CNMTVN đã hợp tác với các đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, … tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu công nghệ của một số nước phục vụ phát triển ngành CNMT thuộc các lĩnh vực xử lý nước thải, làm sạch khí thải, xử lý chất thải rắn, tái chế chất thải, phục hồi môi trường, phân tích đo lường, sản xuất thiết bị hỗ trợ cho ngành CNMT tạo điều kiện cho các hội viên trao đổi trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài tìm hiểu công nghệ và cơ hội hợp tác/liên doanh. Hiệp hội CNMT cũng đã ký bản ghi nhớ với Viện kỹ thuật CNMT Hàn Quốc (KEITI) về trao đổi thúc đẩy phát triển công nghệ CNMT.

 

 

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 63 thành viên và ông Đỗ Hữu Hào nguyên Thứ Trưởng Bộ Công Thương là Chủ tịch của Hiệp hội CNMT nhiệm kỳ II 2016-2020.
VEIA

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt