Logo
phone
Hotline: 02437327155
Đại Hội Nhiệm kỳ III (2020-2025) Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam
  13/11/2020
icon-zalo

Đại hội Nhiệm kỳ III  (2020-2025) Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam đã được tổ chức vào hồi 08h30 ngày 31 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Bộ Công Thương 54 Hai Bà Trưng Hà Nội.

 Ông Trần Văn Lượng thay mặt ban chấp hành nhiệm kỳ 2 đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II. Ông Lượng đã nêu rõ trong nhiệm kỳ II Hiệp hội đã thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu đã được định hướng:

1.   Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, huy động nguồn lực, tập hợp hội viên để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội.

-  Bộ máy tổ chức chủa Hiệp hội đã được bổ sung, hoàn thiện để phù ghợp với vai trò của ngành công nghiệp môi trường trong giai đoạn mới được quy định trong đề án Phát triển ngành công nghiệp mô trường đến năm 2025 (Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 15/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

- Ngoài các Viện Công nghiệp môi trường, Viện công nghệ sạch hiện có Ban lãnh đạo Hiệp hội đã thành lập thêm: (i) Viện Quản lý và Công hệ môi trường; (ii) Trung tâm Tăng trưởng xanh và Bảo vệ môi trường; (iii) Xuất bản Tạp chí Công nghiệp môi trường gồm Tạp chí in Công nghiệp môi trường và Tạp chí điện tử Công nghiệp môi trường; (iv) gg lạc bộ Kinh tế tuần hoàn.

-    Duy trì trang thông tin điện tử của Hiệp hội với nhiệm vụ là phương tiện , diễn đàn trao đổi góp phần nâng cao năng lực và trách nhiệm phát triển ngành công nghiệp môi trường.

- Văn phòng Hiệp hội, ban thư ký đã được bổ sung kịp thời các cán bộ từ các cơ quan doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu và nguồn nhân  lực cho nhiệm kỳ II của Hiệp Hội. 

2. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về năng lực và trách nhiệm phát triển ngành công nghiệp môi trường được tiếp tục đẩy mạnh thực hiện thông qua Tạp  chí Công nghiệp môi trường và trang thông tin điện tử.  Đa dạng hóa các phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực và trách nhiệm của các hội viên đối với phát triển ngành công nghiệp môi trường. Tổ chức các Hội nghị quảng bá công nghệ, thiết bị, dịch vụ ngành công nghiệp môi trường. Phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức hội thảo phát triển ngành công nghiệp môi trường. Tham gia xay dựng, góp ý đối với cơ qua quản lý nhà nước khi xây dựng và triwwnr khai các văn bản pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, các đề tài nghiên cứu quản lý và công nghiệp phục vụ phát triển ngành công nghiệp môi trường, tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu. Phối hợp với các hiệp hội khác trong công tác truyền thông, bảo về môi trường, tạo điều kiện phối hợp giữa các hội viên của các Hiệp hội triển khai các nhiệm vụ, đề tài khoa học công nghệ, quản lý.

4. Đề xuất phương hướng và mục tiêu hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ III (2020-2025):

- Tập trung vào đổi mới cơ cấu tổ chức của Hiệp hội nhằm mục tiêu tập hợp đoàn kết hội viên hoạt thường xuyên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, tạo điều kiện cho hội viên hợp tác , hỗ trợ nhau hoạt động thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp môi trường.

-  Huy động hội viên phát huy trí tuệ, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến góp phần phát triển ngành công nghiệp môi trường trở thành ngành kinh tế, đáp ứng cơ banrnhu cầu về bảo vệ môi trường trong nước, từng bước hướng tới xuất khẩu các công nghệ, thiết bị, dịch vụ và sản phẩm bảo vệ môi trường có lợi thế cạnh tranh.

Đại hội đã bầu ra: Ban chấp hành mới gồm 60 ủy viên;  Ông Trần Văn Lượng Chủ tịch và bà Trần Thị Minh Hà là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

VEIA  

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt