Logo
phone
Hotline: 02437327155
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam và Tổng cục Môi trường
  12/09/2017
icon-zalo

 

Ngày 17 tháng 5 năm 2017,tại Trụ sở Tổng cục Môi tường, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Tiến sỹ Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đã đồng chủ trì cuộc họp về phối hợp hoạt động bảo vệ môi trường và thống nhất Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam và Tổng cục Môi trường

Triển khai thực hiện Văn bản số 77/BTNMT-KH ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về một số đề nghị, kiến nghị của Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, ngày 17 tháng 5 năm 2017,tại Trụ sở Tổng cục Môi tường, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Tiến sỹ Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đã đồng chủ trì cuộc họp về phối hợp hoạt độngbảo vệ môi trường và thống nhất Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam và Tổng cục Môi trường với mục đích tăng cường phối hợp giữa Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam và Tổng cục Môi trường nhằm nâng cao tính chủ động và tích cực trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường. Việc phối hợp giữa hai Bên phải đảm bảo tính chủ động, kịp thời; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên, tạo điều kiện hỗ trợ nhau để thực hiện tốt hoạt động được giao. Nội dung bảo đảm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, các tổ chức thành viên với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các cấp; trong giải quyết các vấn đề cụ thể, hai Bên sẽ phối hợp, trao đổi, thống nhất giải pháp, biện pháp thực hiện nội dung cụ thể về: Đào tạo, truyền thông về bảo vệ môi trường; Tư vấn, phản biện các vấn đề về bảo vệ môi trường; Tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường.

Xem toàn bộ Biên bản ghi nhớ tại đây

Nguồn VEIA

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt