Logo
phone
Hotline: 02437327155
Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp môi trường trong Tập đoàn TKV (Tiếp theo)
  05/12/2014
icon-zalo

 

Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp môi trường trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, khó khăn vướng mắc và đề xuất tháo gỡ (tiếp theo)

 

 Nguyễn Mạnh Điệp - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Trong những năm tới, để đáp ứng nhu cầu về năng lượng và nguyên vật liệu ngày càng tăng của nền kinh tế, TKV sẽ tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh với tốc độ cao, vì vậy nhiệm vụ và khối lượng công tác bảo vệ môi trường sẽ ngày càng nhiều. Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong những năm tới, TKV sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường theo hướng:

 

- Phạm vi công việc:

 

+ Tư vấn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho các đơn vị trong và ngoài TKV (quan trắc môi trường; lập ĐMC, ĐTM, Đề án CTPHMT...; nghiên cứu, tư vấn đầu tư, thiết kế công trình bảo vệ môi trường).

 

+ Đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các công trình xử lý, tái chế chất thải, chống bụi cho các đơn vị trong và ngoài TKV: Nước thải, chất thải nguy hại, chất thải khó phân hủy (cao su, polyme), bùn thải, đá xít thải, rửa xe...

 

+ Cải tạo phục hồi môi trường các bãi thải, khai trường đã kết thúc; tiếp nhận quản lý để chuyển đổi sang mục đích kinh doanh khác thân thiện với môi trường (dịch vụ thể thao, nghỉ ngơi, du lịch, trồng rừng, cấp nước).

 

+ Đầu tư xây dựng, quản lý duy tu, làm công tác vệ minh môi trường các tuyến đường chuyên dụng. Cải tạo, nạo vét hệ thống sông suối thoát nước, xây dựng đập chắn đất đá...

 

- Giải pháp:

 

+ Tiếp tục xây dựng, phát triển các doanh nghiệp công nghiệp môi trường đã có để thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong TKV và mở rộng ra các doanh nghiệp ngoài TKV.

 

+ Tiếp tục duy trì nguồn vốn cho công tác bảo vệ môi trường, duy trì các cơ chế đặc thù, tạo môi trường bền vững cho các doanh nghiệp công nghiệp môi trường phát triển.

 

+ Tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế để đổi mới công nghệ bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp môi trường.

 

Dự kiến chi phí bảo vệ môi trường của TKV giai đoạn năm 2015 – 2020 xem bảng 3

 

Bảng :  Dự kiến chi phí bảo vệ môi trường của TKV giai đoạn năm 2015 – 2020   

 

Khoản mục

Giá trị theo năm (tỷ đồng)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Đầu tư công trình BVMT từ Quỹ Môi trường tập trung

750

780

800

830

860

880

2. Chi phí BVMT thường xuyên

380

410

430

450

470

490

Cộng

1.130

1.190

1.230

1.280

1.330

1.370

 

Những năm vừa qua, chính sách ưu đãi của nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường phát triển, góp phần tích cực vào việc kiểm soát, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường ở từng khu vực và trong cả nước.

 

2. Khó khăn vướng mắc và đề xuất tháo gỡ

 

Trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp môi trường thuộc TKV đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp môi trường phát triển, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường:

 

- Theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ, các dự án đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường do các doanh nghiệp công nghiệp môi trường đầu tư xây dựng và quản lý vận hành thay cho doanh nghiệp sản xuất khác không được hưởng các chế độ ưu đãi. Mặc dù việc đầu tư xây dựng và vận hành các công trình này là trách nhiệm của các doanh nhiệp sản xuất, tuy nhiên sự tham gia của các doanh nghiệp công nghiệp môi trường cũng góp phần làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu có chế độ ưu đãi trong trường hợp này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường phát triển.

 

- Các dự án đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường (xử lý nước thải, rửa xe, cải tạo phục hồi môi trường bãi thải...) phần lớn không phải là dự án sản xuất ra hàng hóa mà là dự án bảo vệ môi trường, thực hiện theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan chức năng phê duyệt, nhiều công trình nằm trong diện tích đã thuê đất của các đơn vị khai thác mỏ. Theo quy định hiện nay, tất cả các dự án này nếu do các doanh nghiệp công nghiệp môi trường của TKV làm chủ đầu tư và quản lý vận hành thay cho đơn vị khai thác mỏ đều phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và làm thủ tục thuê đất. Để giảm bớt thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp môi trường đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước xem xét:

 

+ Không phải xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan chức năng phê duyệt, do các doanh nghiệp công nghiệp môi trường làm chủ đầu tư và quản lý vận hành thay cho đơn vị khai thác mỏ.

 

+ Miễn không phải làm thủ tục thuê đất đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình bảo vệ môi trường thực hiện theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan chức năng phê duyệt, do các doanh nghiệp công nghiệp môi trường làm chủ đầu tư và quản lý vận hành thay cho đơn vị khai thác mỏ, được xây dựng trong diện tích đất đã thuê của các đơn vị khai thác mỏ.

 

(Xem toàn bộ văn bản tại đây)

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt