Logo
phone
Hotline: 02437327155
Năm 2014: Bộ TN&MT tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm về tài nguyên và môi trường
  07/01/2023
icon-zalo
Xác định nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong năm 2014, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định cần tiếp tục tăng cường phối hợp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa Bộ và UBND các tỉnh, giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan thuộc Bộ, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.
 

Năm 2014: Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định cần tiếp tục tăng cường phối hợp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa Bộ và UBND các tỉnh, giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan thuộc Bộ, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.- Ảnh IE

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân định kỳ theo Quy chế tiếp công dân của Chính phủ tại các địa phương. Nhất là giải quyết các trường hợp kéo dài, bức xúc, nhiều lần khiếu nại vượt cấp. Tính đến ngày 31/12/2013, các địa phương đã giải quyết được 80% số vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm. Trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường phối hợp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa Bộ và UBND các tỉnh, giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan thuộc Bộ, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân định kỳ theo Quy chế tiếp công dân của Chính phủ tại các địa phương. Giải quyết các trường hợp kéo dài, bức xúc, nhiều lần khiếu nại vượt cấp.

Trong năm 2013, toàn ngành tài nguyên và môi trường đã tổ chức 987 đoàn thanh tra, kiểm tra đối với 1.379 tổ chức, cá nhân trên toàn bộ các lĩnh vực quản lý nhà nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành 77 cuộc với 728 tổ chức, cá nhân, tập trung thanh tra diện rộng việc chấp hành pháp luật đất đai trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn cả nước. Thanh tra, kiểm tra chuyên đề kết hợp nhiều lĩnh vực, chuyên đề từng lĩnh vực. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra được những yếu kém, hạn chế và các sai phạm. Kiến nghị và xử lý kịp thời đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, góp phần hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.

Tuy vậy, cần tăng cường mối liên hệ chặt chẽ với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương trong việc xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra nhằm thống nhất, tránh chồng chéo. Bổ sung về số lượng, chất lượng cán bộ và trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực kết luận thanh tra, áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với các trường hợp không thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra.

Trong năm 2013, toàn ngành tài nguyên và môi trường đã tổ chức tiếp 3.644 lượt công dân với tổng số 6.524 người, có 172 lượt đoàn đông người. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tiếp 381 lượt công dân với 2.704 người, có 97 lượt đoàn đông người với 2.418 người, tăng 30% so với năm 2012. Nội dung tập trung vào khiếu nại việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; tranh chấp đất đai; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tố cáo, phản ánh, kiến nghị về đất đai, môi trường, khoáng sản. Các tỉnh có số lượt người đến khiếu nại, tố cáo nhiều gồm: Tây Ninh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Bình Phước, Khánh Hòa...

Toàn ngành đã tiếp nhận 8.048 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 6.817 đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 84,7%). Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 4.005 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đa i (giảm 13% s o với năm 2012 ); t rong đó có 98% đơn thuộc lĩnh vực đất đai ; 60% đơn trùng, không đủ điều kiện xử lý; có 14 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, 13 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, có 10 vụ việc đòi lại đất thuộc trách nhiệm xem xét của Bộ, 80 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng, 216 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai và 1.389 vụ việc chưa được địa phương giải quyết hết thẩm quyền.

Các Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 4.043 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó 71% đơn thuộc lĩnh vực đất đai . Các tỉnh, thành phố nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Ninh, Cà Mau, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tây Ninh, Vĩnh Long… Trong năm qua, toàn ngành đã giải quyết 1.704 vụ việc khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thẩm tra, xác minh xem xét, giải quyết 12/14 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 5 vụ; đã xem xét, giải quyết 10/13 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, ban hành văn bản giải quyết 6 vụ việc.

Về giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài, thực hiện Kế hoạch số 1130 ngày 10/5/2012 của Thanh tra Chính phủ, Bộ đã kiểm tra rà soát 28 vụ việc tồn đọng, kéo dài, thống nhất biện pháp giải quyết với địa phương 28/28 vụ (đạt 100%); rà soát, làm việc với địa phương để thống nhất giải quyết 49 vụ việc tồn đọng, kéo dài ngoài danh sách các vụ việc thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ theo Kế hoạch số 1130/KH-TTCP. Như vậy, Bộ đã giải quyết về cơ bản các vụ việc thuộc thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ giao. Các địa phương đã giải quyết được 80% số vụ việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường phối hợp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo giữa Bộ và UBND các tỉnh, giữa các Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan thuộc Bộ, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân định kỳ theo Quy chế tiếp công dân của Chính phủ tại các địa phương, giải quyết các trường hợp kéo dài, bức xúc, nhiều lần khiếu nại vượt cấp.

TTXVN
Theo: http://www.tinmoitruong.vn
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt