Logo
phone
Hotline: 02437327155
Một số kinh nghiệm từ vấn đề phát triển công nghiệp môi trường trên thế giới
  31/10/2014
icon-zalo

 

Ngành công nghiệp môi trường ở Việt Nam còn tương đối non trẻ, nhưng đang có những bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất. Tuy nhiên, sự phát triển này còn chưa tương xứng với một thị trường giàu tiềm năng và đang tiếp tục mở rộng theo sự phát triển kinh tế – xã hội, khoa học – công nghệ cũng như các nhu cầu trong bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp môi trường cũng đang dần lộ ra các điểm yếu của mình, trong việc tiếp cận nhu cầu mới của thị trường, đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ đối với các thị trường truyền thống, cũng như nâng cao sức cạnh tranh để vươn ra khu vực và thế giới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Bài viết giới thiệu sơ bộ một số kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng và phát triển ngành công nghiệp môi trường có thể áp dụng trong điều kiện Việt Nam, đưa ngành công nghiệp này phát triển tương xứng với tiềm năng phát triển của mình.

Huỳnh Trung Hải-Viện  Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Xin xem toàn bộ bài viết tại đây

 

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt