Logo
phone
Hotline: 02437327155

Văn bản CNMT

Những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ môi trường

Những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ môi trường

Theo Điều 7, Luật Bảo vệ Môi trường, những hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ môi trường bao gồm... Xem thêm
Hàng hóa phục vụ bảo vệ môi trường sẽ được miễn thuế

Hàng hóa phục vụ bảo vệ môi trường sẽ được miễn thuế

Luật Bảo vệ Môi trường quy định hàng hóa nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu của hoạt động bảo vệ môi trường được miễn thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu... Xem thêm
Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Sáng 25/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo gồm 10 chương và 81 điều với tỷ lệ tán thành là 91,50%. Xem thêm
Nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ môi trường

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các văn bản hướng dẫn có quy định các dự án xử lý nước thải, chất thải sinh hoạt có quy mô lớn tại các khu công nghiệp đã được hưởng ưu đãi thuế TNDN ở mức cao trong khung ưu đãi của pháp luật về thuế TNDN. Xem thêm
Luật Bảo vệ môi trường 2014

Luật Bảo vệ môi trường 2014

Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật bảo vệ môi trường sửa đổi (Luật Bảo vệ môi trường năm 2014) Xem thêm
Bộ TN&MT: Công bố 14 tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam

Bộ TN&MT: Công bố 14 tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam

Ngày 25/1, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 154/QĐ-BTNMT công bố 10 tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam dành cho các nhóm sản phẩm như bao bì, chất tẩy rửa, vật liệu xây dựng, … Xem thêm
Luật công đoàn - Luật số: 12/2012/QH13

Luật công đoàn - Luật số: 12/2012/QH13

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Xem thêm
Luật tài nguyên nước 2012

Luật tài nguyên nước 2012

 Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Luật tài nguyên nước số 08/1998/QH10 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Xem thêm
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt