Logo
phone
Hotline: 02437327155
Luật Bảo vệ môi trường 2014
  03/10/2014
icon-zalo

Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật bảo vệ môi trường sửa đổi (Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)

Theo đó, Luật Bảo vệ Môi trường quy định về hoạt động bảo vệ môi tường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường.
Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt