Logo
phone
Hotline: 02437327155
Thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b
  11/05/2017
icon-zalo

 

Nhằm thực hiện cam kết chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b từ năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 2139/BTNMT-BĐKH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện các biện pháp giảm cầu polyol trộn sẵn HCFC-141b.

 

Theo Công văn, Bộ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo không cấp phép đầu tư/thành lập mới các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước, liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b; đồng thời không cấp phép nâng công suất, mở rộng sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b.

 

Việt Nam đã phê chuẩn tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và có nghĩa vụ loại trừ tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các chất chloro-fluro- carbon (CFC) và đang triển khai loại trừ các chất hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC) theo quy định của Nghị định thư Montreal từ nay đến năm 2030.

 

Trong số 37 chất HCFC bị kiểm soát và loại trừ theo quy định của Nghị định thư Montreal, Việt Nam sử dụng chủ yếu chất: HCFC-22 (còn gọi là ga lạnh R-22) cho sản xuất, dịch vụ sửa chữa điều hòa không khí và thiết bị lạnh trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản; HCFC-141b (bao gồm cả polyol trộn sẵn HCFC-141b) trong sản xuất xốp cách nhiệt.

 

Để thực hiện quy định của Nghị định thư Montreal và nghĩa vụ của một thành viên, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Thông tư liên tịch quy định hạn ngạch và cấp phép nhập khẩu các chất HCFC phù hợp với nghĩa vụ loại trừ các chất HCFC mà Việt Nam phải tuân thủ.

Theo monre

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt