Logo
phone
Hotline: 02437327155
Hướng tới tăng trưởng xanh từ pháp triển công nghiệp xanh tại Việt Nam
  07/09/2014
icon-zalo

 

 Báo cáo này chia sẻ một số kết quả và bài học kinh nghiệm chủ yếu từ dự án hợp tác của UNIDO với Chính phủ Việt Nam về việc xây dựng một khung chính sách tổng thể cho Công nghiệp Xanh và đánh giá cơ hội và thách thức đối với một số ngành được chọn.

  Công nghiệp Xanh là một chiến lược hoạt động mà các ngành công nghiệp tại các quốc gia ở tất cả các giai đoạn phát triển có thể sử dụng để đạt được phát triển bền vững bằng cách tách tăng trưởng kinh tế ra khỏi việc sử dụng quá mức tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường. Các ngành công nghiệp xanh sẽ giảm thiểu lượng chất thải phát thải, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và triển khai sử dụng các nguồn tài nguyên có thể tái tạo làm nguyên liệu cũng như năng lượng đầu vào. Ngoài ra, các ngành công nghiệp xanh còn cung cấp hàng hóa và dịch vụ môi trường, như quản lý chất thải, năng lượng tái tạo, v.v... theo cách có thể dự đoán được để đảm bảo rằng môi trường làm việc, cộng đồng địa phương và thiên nhiên nói chung được an toàn trước những rủi ro nguy hiểm về môi trường. Công nghiệp Xanh là một cách tiếp cận toàn diện có tác động lan tỏa rộng rãi, bắt đầu và tập trung vào công nghiệp, nhưng có liên quan đến tất cả mọi mặt của xã hội. UNIDO tin chắc rằng sáng tạo và đổi mới kỹ thuật là động lực cho các ngành công nghiệp xanh của tương lai, bắt đầu từ hôm nay, và đến lượt mình, sẽ là tác nhân xúc tiến việc làm xanh, tăng trưởng trong tương lai, và phát triển bền vững hơn.

 Dự án được thực hiện từ tháng 7/2011 đến tháng 8/2012 trong khuôn khổ Sáng kiến Một LHQ với tài trợ từ Quỹ Kế hoach Chung của Việt Nam.

 Xin mời tải toàn bộ nội dung tại đây

 Nguồn un.org.vn

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt