Logo
phone
Hotline: 02437327155
Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản
  05/02/2018
icon-zalo

 

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là hồ sơ môi trường để khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường mà đã đi vào hoạt động kinh doanh. Vì sao phải lập hồ sơ này ? Quy trình lập ra sao?

 

Hiện nay vấn đề về moi trường đang được nhà nước rất quan tâm do tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra ảnh hưởng đến đời sống của con người, đe doạ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai.. Vì thế, nhà nước ban hành nhiều bộ luật môi trường cũng như quy định xử phạt, và thường xuyên cử cán bộ đến các doanh nghiệp để kiểm tra vấn đề về môi trường.

 


 

Sau khi kiểm tra, phát hiện có khá nhiều doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất nhưng chưa có đủ các hồ sơ môi trường. Để tránh vi phạm pháp luật đồng thời có thể bảo vệ môi trường, doanh nghiệp cần phải bổ sung lập các hồ sơ đề án bảo vệ môi trường, điển hình ở bài này doanh nghiệp thiếu hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường thì cần phải thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.


Thế nào là đề án bảo vệ môi trường đơn giản ?


- Trước tiên chúng ta cần phải nắm "Thế nào là đề án bảo vệ môi trường ?": Đề án bảo vệ môi trường thực chất là một loại thủ tục pháp lý mà các doanh nghiệp phải lập theo quy định của pháp luật. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp chưa có giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường hay bản kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động của môi trường (ĐTM) thì tùy thuộc vào quy mô, loại hình dự án mà các doanh nghiệp phải lập một trong 2 loại đề án là đề án bảo vệ môi trường chi tiết hay đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
- Hồ sơ môi trường đề án bảo vệ môi trường đơn giản chỉ được thực hiện nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường.
Trong quá trình tìm hiểu về đề án bảo vệ môi trường đơn giản, có rất nhiều người đặt ra câu hỏi: Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản ?
Vậy: Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản mục đích là để theo dõi diễn biến của môi trường xung quanh khu vực dự án. Đồng thời, đánh giá được mức độ tác động của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi doanh nghiệp ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm. Từ đó, Doanh nghiệp có thể xây dựng được các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường thích hợp.


Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản


- Cơ sở phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản là cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập bản kế hoạch bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1 nghị định 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản kế hoạch bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường; v.v

 

Theo moitruong

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt