Logo
phone
Hotline: 02437327155
Thành lập BCĐ trung ương về phòng, chống thiên tai
  19/03/2015
icon-zalo

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 367 /QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, làm nhiệm vụ điều phối liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi cả nước.

 

Quyết định nêu rõ, tổ chức của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 4/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai.

 

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng ban.

 

Các Phó Trưởng ban gồm: Một Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phó Trưởng ban thường trực); một Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

 

Các ủy viên của Ban gồm đại diện là lãnh đạo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Giao thông vận tải,...

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai.

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng bộ máy, biên chế của Cục Phòng, chống thiên tai làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực của Ban Chỉ đạo.

 

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có nhiệm vụ hướng dẫn việc xây dựng, đôn đốc thực hiện chiến lược, kế hoạch quốc gia, chính sách, pháp luật về phòng, chống thiên tai; hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó thiên tai.

 

Bên cạnh đó, chỉ đạo, điều phối ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên phạm vi toàn quốc; quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, của tổ chức, cá nhân để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định; kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các hoạt động phòng, chống thiên tai.

 

Nguồn VEA

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt