Logo
phone
Hotline: 02437327155
Quyết định 1032/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2012
  27/02/2014
icon-zalo

Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 1032 ngày 11/7/2012 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc  phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


​Theo đó, Công bố kèm theo quyết định này thủ tục hành chính về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác định việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Thủ tục hành chính cấp tỉnh gồm thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

Thủ tục hành chính cấp huyện gồm xác định đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

QD 1032BTNMT 11.7.2012.pdf
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt