Logo
phone
Hotline: 02437327155
Công nghiệp Công nghệ Môi trường Hoa Kỳ
  19/09/2014
icon-zalo

 

         Hoa Kỳ là nhà sản xuất lớn nhất về công nghệ môi trường trên thế giới, chiếm               gần 40 phần trăm trong tổng số  782tỷ USD của thị trường  toàn cầu. Theo                     Environmental Business International, Inc., khoảng 117.000 doanh nghiệp và 1,7             triệu lao động đã tạo nên ngành công nghiệp công nghệ môi trường Hoa Kỳ.                 Trong năm 2008, ngành công nghiệp này đã đạt doanh thu 278 tỷ USD, với 47               phần trăm từ các dịch vụ, 21 phần trăm từ thiết bị; và 32 phần trăm từ các                     nguồn tài nguyên.

 

        Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 99 phần trăm của ngành công nghiệp này và tạo ra khoảng 20 phần trăm của tổng doanh thu. Các công ty    lớn chỉ chiếm 1 phần trăm của hoạt động khu vực tư nhân, nhưng chiếm 49 phần trăm doanh thu. Khu vực công của các đô thị và các tổ chức tương tự, tạo nên 31 phần trăm còn lại và các dịch vụ về  nước, các công trình xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn chiếm ưu thế.

 

  Ngành công nghiệp công nghệ môi trường Hoa Kỳ đã trải qua tái cơ cấu và củng cố quan trọng, ngoài ra đã phát triển hơn 10 năm qua. Sự thay đổi quyền sở hữu và cơ cấu trong các doanh nghiệp công nghệ môi trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục, đặc biệt là trong ngành nước.

 

Các tiểu ngành công nghiệp

 

Doanh thu(tỷ USD) 

Các công ty Hoa kỳ

Xuất khẩu (Triệu USD)

Việc làm của Hoa Kỳ

 Dịch vụ phân tích

XXX

1,000

143

19,700

 Các công trình xử lý nước thải

44.1

26,300

238

169,000

 Quản lý chất thải rắn

51.1

9,850

153

265,300

 Quản lý cxhất thải độc hại

8.6

530

86

42,100

 Dịch vụ Xử lý ô nhiễm/công nghiệp

11.9

2,100

787

100,000

 Tư vấn & Kỹ thuật

26.1

3,480

3,317

246,400

  Nước Thiết bị và Hóa chất

26.6

2,030

9,929

157,300

  Dụng cụ & Thông tin. hệ thống

5.2

690

2,451

36,100

  Ô nhiễm không khí Thiết bị kiểm soát

15.8

1,770

2,456

101,800

  Thiết bị quản lý chất thải

11.0

850

2,850

73,800

  Quy trình và Phòng ngừa Tech.

1.8

370

126

28,600

  Tiện ích về  nước 

40.6

61,800

81

162,000

  Phục hồi tài nguyên

24.5

4,650

14,811

169,100

  Tổng số:

269.2

115,420

37,428

1,571,200

 (Nguồn: Environmental Business International, Inc., 2010 (San Diego, CA))

HB Trần tổng hợp theo selectusa.commerce.gov

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt