Logo
phone
Hotline: 02437327155
Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường
  16/11/2015
icon-zalo

 

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

 

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường. Theo đó, Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí thực hiện chuyển giao phần mềm ứng dụng và thông tin dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường. Định mức này không bao gồm chi phí bản quyền hoặc quyền sở hữu phần mềm ứng dụng và thông tin dữ liệu.

 

Quy trình và Định mức này áp dụng cho các công ty nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các to chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc về chuyển giao phần mềm ứng dụng và thông tin dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

 

Thông tư quy định rõ về quy trình chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; quy trình chuyển giao công nghệ phần mềm ứng dụng ngành tài nguyên và môi trường; quy trình chuyển giao công nghệ thông tin dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; định mức chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2015.

Theo VEA

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt