Logo
phone
Hotline: 02437327155
Thông tư số 129/2011/TT-BTC ban hành ngày 15/9/2011
  27/02/2014
icon-zalo
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 129/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Theo đó, mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản được quy định cụ thể như sau:

(i)  Đối với hoạt động thăm dò: Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép; Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép; Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép.

(ii) Đối với hoạt động khai thác: mức thu thấp nhất là 1.000.000 đồng/giấy phép đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối; cao nhất là 100.000.000 đồng/giấy phép đối với hoạt động khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại

(iii) Khai thác tận thu: Mức thu là 5.000.000 đồng/01giấy phép.

Trường hợp cấp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng, thừa kế thì người được gia hạn giấy phép, người được chuyển nhượng, thừa kế phải nộp lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu nêu trên.

Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản thu bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng ngoại tệ thì thu theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu tiền.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày  01/11/2011./.

Download Thông tư 219/2011/TT-BTC tại đây
 
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt