Logo
phone
Hotline: 02437327155

Văn bản khác

Tiếp tục thực hiện một số vấn đề cấp bách bảo vệ môi trường

Tiếp tục thực hiện một số vấn đề cấp bách bảo vệ môi trường

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công an, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đã giao tại Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 2/8/2013 về phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 18/3/2013. Xem thêm
Quản lý an toàn hóa chất nguy hại

Quản lý an toàn hóa chất nguy hại

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF). Xem thêm
Phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải

Phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định 891/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, nêu rõ những nội dung chính sẽ triển khai nhằm phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải. Xem thêm
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm tra năng lực xử lý, tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm tra năng lực xử lý, tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra năng lực của các đơn vị/doanh nghiệp có chức năng xử lý, tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng để được phép tham gia thu mua, xử lý, tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu. Xem thêm
Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) bắt buộc và các quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam (QCVN) về môi trường. Xem thêm
Hoàn thiện cơ chế, chính sách vận hành thị trường các-bon trong nước

Hoàn thiện cơ chế, chính sách vận hành thị trường các-bon trong nước

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định về tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước, với lộ trình vận hành chính thức từ năm 2028. Đây được coi là công cụ hữu hiệu để thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam khi bước sang giai đoạn thực hiện các yêu cầu bắt buộc của Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Xem thêm
Hà Nội ban hành Chỉ thị về quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn

Hà Nội ban hành Chỉ thị về quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố. Xem thêm
Kiểm tra, làm rõ tình trạng ô nhiễm rác thải tại Nghệ An

Kiểm tra, làm rõ tình trạng ô nhiễm rác thải tại Nghệ An

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ các thông tin báo nêu về tình trạng ô nhiễm rác thải, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, có biện pháp xử lý... Xem thêm
Thông báo số 200/TB-VPCP ngày 16/6/2015 của VP Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp sơ kết 6 tháng

Thông báo số 200/TB-VPCP ngày 16/6/2015 của VP Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp sơ kết 6 tháng

Ngày 16/6/2015 VP CP đã ban  hành Thông báo số 200/TB-VPCP  về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp sơ kết 6 tháng thực hiện Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống Xem thêm
Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050: Thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 là cơ hội để phát triển bền vững, ưu tiên cao ...

Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050: Thích ứng với biến đổi khí hậu và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 là cơ hội để phát triển bền vững, ưu tiên cao ...

Ngày 26/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050 nhằm chủ động thích ứng hiệu quả, giảm mức độ dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; giảm phát thải khí nhà kính theo mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đóng góp tích cực và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế trong bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất; tận dụng cơ hội từ ứng phó biến đổi khí hậu để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của nền kinh tế. Xem thêm
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt