Logo
phone
Hotline: 02437327155

Nghị định

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Theo Nghị định số 91/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, hà nước thực hiện đầu tư vốn để mua lại một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác trong 3 trường hợp sau... Xem thêm
Đề xuất chính sách khuyến khích phát triển vật liệu xây dựng mới

Đề xuất chính sách khuyến khích phát triển vật liệu xây dựng mới

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng; trong đó có quy định chính sách khuyến khích của nhà nước về phát triển vật liệu xây dựng... Xem thêm
Nghị định mới: Phạt hành vi lãng phí điện

Nghị định mới: Phạt hành vi lãng phí điện

Kể từ ngày 01/08/2015, các hành vi sử dụng lãng phí điện, nước, xăng, văn phòng phẩm; tiếp khách, đi công tác nước ngoài bằng tiền ngân sách vượt tiêu chuẩn sẽ bị phạt tiền. Xem thêm
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, sản phẩm thải lỏng, nước thải, khí thải công nghiệp và các chất thải đặc thù khác; bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu. Xem thêm
Nghi định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nghi định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2015/NĐ- CP ngày 14/2/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Xem thêm
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Xem thêm
Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2015

Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2015

Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2015 thay thế cho Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ... Xem thêm
Nghị định 22/2012/NĐ-CP Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Nghị định 22/2012/NĐ-CP Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Nghị định này quy định chi tiết Khoản 2 Điều 79 Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa XII về nguyên tắc, điều kiện, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Xem thêm
Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2012

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2012

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường Xem thêm
Nghị định số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Nghị định số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Theo Nghị định, đối tượng chịu phí là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt và người nộp phí là tổ chức, cá nhân xả nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt ra môi trường. Xem thêm
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt