Logo
phone
Hotline: 02437327155
Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2012
  27/02/2014
icon-zalo

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trườn.

Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Thuộc tính văn bản
Số/Ký hiệu: 69/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/09/2012
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Phân loại: Nghị định

TẢI NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt