Logo
phone
Hotline: 02437327155

Thông tư

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27 tháng 10 năm 2015

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27 tháng 10 năm 2015

Còn 20 ngày nữa, ngày 27 tháng 10 năm 2015, Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 2015 hướng dẫn về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất sẽ có hiệu lực thi hành... Xem thêm
Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải có hiệu lực

Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải có hiệu lực

Thông tư số 40/2015/TT-BTNMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2015 – theo Bộ Tài nguyên & Môi trường. Xem thêm
Ngày 28/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (BVMTVN).

Ngày 28/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (BVMTVN).

Ngày 28/08/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (BVMTVN). Xem thêm
Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải

Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải

Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Thông tư số 40/2015/TT-BVMT về quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải. Xem thêm
Chỉ khởi công nhà máy nhiệt điện đốt than khi có phương án xử lý tro xỉ

Chỉ khởi công nhà máy nhiệt điện đốt than khi có phương án xử lý tro xỉ

Các nhà máy nhiệt điện đốt than đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, chỉ được phép khởi công xây dựng khi có phương án rõ ràng về xử lý tro xỉ, hoặc có hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị có nhu cầu... Xem thêm
Thông tư cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Thông tư cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Thông tư 38/2015/TT-BTNMT về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản chính thức có hiệu lực kể từ ngày 17/08/2015. Xem thêm
Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 37/2015/TT-BGTVT quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ. Xem thêm
Thông tư bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp

Thông tư bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp

Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/08/2015. Xem thêm
Đặt hàng 6 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Đặt hàng 6 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 1580/QĐ-KHCN phê duyệt danh mục đặt hàng 6 đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015. Xem thêm
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Xem thêm
Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt