Logo
phone
Hotline: 02437327155
Diễn đàn Kinh tế xanh vì một Quốc gia phát triển bền vững năm 2023
  12/07/2023
icon-zalo

Diễn đàn Kinh tế xanh vì một Quốc gia phát triển bền vững năm 2023

Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam chỉ đạo thực hiện chương trình “Diễn đàn Kinh tế xanh vì một Quốc gia phát triển bền vững năm 2023”, trong đó sẽ biểu dương “ Doanh nghiệp xanh phát triển bền vững”.

Chương trình có ý nghĩa tích cực nhất là trong bối cảnh hậu dịch COVID-19, khi nhiều quốc gia đang thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh hay “phục hồi xanh”. Với Việt Nam, việc chuyển hướng sang kinh tế xanh và tăng trưởng xanh không chỉ là lựa chọn tất yếu mà còn là cơ hội để trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực, bắt kịp xu thế phát triển của thế giới.

Chương trình hướng tới: 1) Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong các hoạt động đổi mới sáng tạo, chủ động ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng; giảm thiểu tác động đến môi trường; kiến tạo những sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường, từ đó, nâng cao thương hiệu và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; 2) Kết nối doanh nghiệp thực hiện kinh tế tuần hoàn, chung tay vì các mục tiêu phát triển bền vững; 3) Kết nối giao thương, tăng cường cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh; nghiên cứu, ứng dụng các sáng kiến khoa học - công nghệ vào sản xuất, tiêu dùng; đầu tư, vận hành các công trình bảo vệ môi trường; hình thành, phát triển văn hóa doanh nghiệp kiến quốc; 4) Liên kết, hình thành mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo nhằm hỗ trợ, tư vấn, đào tạo về phát triển kinh tế xanh; 5) Tôn vinh tổ chức, cá nhân có nhiều nỗ lực trong các hoạt động đổi mới sáng tạo; nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và tiêu dùng; phát triển các sản phẩm chất lượng, thân thiện với môi trường, có sức cạnh tranh trên thị trường; thực hiện tốt trách nhiệm xã hội; phát triển văn hóa doanh nghiệp kiến quốc… góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Diễn đàn Kinh tế xanh vì một Quốc gia phát triển bền vững năm 2023 được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 07/2023 với các hoạt động khảo sát, đánh giá. Dự kiến chương trình được tổ chức vào tháng 10/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (TP. Hà Nội), đại biểu tham gia là đại diện của các Bộ, Ban, ngành Trung ương, Doanh nhiệp và một số địa phương. Chương trình được đưa tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Kênh VTC6.

Thành viên BTC: Ông Nguyễn Gia An;

Điện thoại số: 0912 852 114/ Email: giaan1982@gmail.com

Online của BTC: 0852 444 222

Các hạng mục biểu dương:

- Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp thân thiện với môi trường;

- Doanh nghiệp tiên phong trong đầu tư, sản xuất năng lượng tái tạo;

- Nhà máy thân thiện với môi trường;

- Thương hiệu, sản phẩm chất lượng, thân thiện môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững;

- Doanh nhân, Lãnh đạo vì môi trường xanh và phát triển bền vững;

- Cơ sở Y tế xanh thân thiện với môi trường.”

Hồ sơ tham gia:

- Phiếu đăng ký tham gia (theo mẫu);

- Hồ sơ thông tin doanh nghiệp (theo mẫu);

- Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Báo cáo thành tích của đơn vị/ cá nhân/ doanh nghiệp/ thương hiệu/sản phẩm;

- Các loại chứng chỉ, chứng nhận về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, trách nhiệm xã hội (nếu có);

- Các loại Huân, Huy chương; Bằng khen; Giấy khen…và các giấy tờ, tài liệu có liên quan (nếu có).

Nguồn VEIA

 

 

Đối tác
bô kế hoạch
bộ tài chính
bộ khcn
bộ y tế
bộ nông nghiệp
bộ gtvt
bo xd
bo cong thuong
bộ tnmt