<%if (Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"oo")>0 or Instr(1,Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"),"ing")>0) then%><%end if%>
 • Tin tức hoạt động của VEIA
 • Sáng ngày 01/3/2021, tại Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam (Hiệp hội), Tiến sỹ Trần Văn Lượng, Chủ tịch Hiệp hội đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ...

 • Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đã ra thông báo số 01/TB-CNMT ngày 30 tháng 11 năm 2020 về kết quả Đại hội nhiệm kỳ III ...
 • Đại hội Nhiệm kỳ III  (2020-2025) Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam đã được tổ chức vào hồi 08h30 ngày 31 tháng 10 năm 2020 tại Hội trường Bộ Công Thương 54 Hai Bà Trưng Hà Nội ...
 • Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng Biên tập Tạp chí Công nghiệp Môi trường về kết quả hoạt động của Tạp chí trong thời gian từ 2018 đến 2019 và ...
 • Ngày 25/7/2019 Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đã phối hợp với Cục Kỹ thuật An toàn & Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương và Vụ Pháp chế Bộ Tài nguyên & Môi trường tổ chức ...
 • Hội thảo triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường ...
 •  Ngày 24 tháng 5 năm 2019, Hội nghị định kỳ Ban Chấp hành Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đã được tổ chức tại Hà ...
 • Ngày 17 tháng 5 năm 2017,tại Trụ sở Tổng cục Môi tường, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tài, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Tiến sỹ Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi ...
 • Ngày 12 tháng 8 năm 2017, Hội nghị định kỳ Ban Thường vụ Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đã được tổ chức thành công với sự tham gia của các thành viên Ban Thường vụ ...

 • Ngày 26 tháng 3 năm 2016, Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt nam (CNMTVN) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ II của Hiệp hội tại Hội trường Bộ Công Thương 23 Ngô Quyền Hà Nội. Hơn ...
 • Đại hội thành lập Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội ngày 23 tháng 4 năm 2011. Đại hội vinh dự được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự và phát ...
  • Trang: [1] 2
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo