Công nghiệp Công nghệ Môi trường Hoa Kỳ

 • Hoa Kỳ là nhà sản xuất lớn nhất về công nghệ môi trường trên thế giới, chiếm gần 40 phần trăm trong tổng số  782tỷ USD của thị trường  toàn cầu. Theo Environmental Business International, Inc., khoảng 117.000 doanh nghiệp và 1,7 triệu lao động đã tạo nên ngành công nghiệp công nghệ môi trường Hoa Kỳ. Trong năm 2008, ngành công nghiệp này đã đạt doanh thu 278 tỷ USD, với 47 phần trăm từ các dịch vụ, 21 phần trăm từ thiết bị; và 32 phần trăm từ các nguồn tài nguyên.

  Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 99 phần trăm của ngành công nghiệp này và tạo ra khoảng 20 phần trăm của tổng doanh thu. Các công ty lớn chỉ chiếm 1 phần trăm của hoạt động khu vực tư nhân, nhưng chiếm 49 phần trăm doanh thu. Khu vực công của các đô thị và các tổ chức tương tự, tạo nên 31 phần trăm còn lại và các dịch vụ về  nước, các công trình xử lý nước thải và quản lý chất thải rắn chiếm ưu thế.

    Ngành công nghiệp công nghệ môi trường Hoa Kỳ đã trải qua tái cơ cấu và củng cố quan trọng, ngoài ra đã phát triển hơn 10 năm qua. Sự thay đổi quyền sở hữu và cơ cấu trong các doanh nghiệp công nghệ môi trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục, đặc biệt là trong ngành nước.

  Các tiểu ngành công nghiệp

   

  Doanh thu(tỷ USD) 

  Các công ty Hoa kỳ

  Xuất khẩu (Triệu USD)

  Việc làm của Hoa Kỳ

   Dịch vụ phân tích

  XXX

  1,000

  143

  19,700

   Các công trình xử lý nước thải

  44.1

  26,300

  238

  169,000

   Quản lý chất thải rắn

  51.1

  9,850

  153

  265,300

   Quản lý cxhất thải độc hại

  8.6

  530

  86

  42,100

   Dịch vụ Xử lý ô nhiễm/công nghiệp

  11.9

  2,100

  787

  100,000

   Tư vấn & Kỹ thuật

  26.1

  3,480

  3,317

  246,400

    Nước Thiết bị và Hóa chất

  26.6

  2,030

  9,929

  157,300

    Dụng cụ & Thông tin. hệ thống

  5.2

  690

  2,451

  36,100

    Ô nhiễm không khí Thiết bị kiểm soát

  15.8

  1,770

  2,456

  101,800

    Thiết bị quản lý chất thải

  11.0

  850

  2,850

  73,800

    Quy trình và Phòng ngừa Tech.

  1.8

  370

  126

  28,600

    Tiện ích về  nước 

  40.6

  61,800

  81

  162,000

    Phục hồi tài nguyên

  24.5

  4,650

  14,811

  169,100

    Tổng số:

  269.2

  115,420

  37,428

  1,571,200

   (Nguồn: Environmental Business International, Inc., 2010 (San Diego, CA))

  HB Trần tổng hợp theo selectusa.commerce.gov

 • Trở lại
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo