ISO 9001 và ISO 14001 phiên bản 2015 có gì mới

 • Một khi đã công bố một phiên bản thì các tiểu ban kỹ thuật của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) về quản lý và bảo đảm chất lượng (tiểu ban TC 176) và về quản lý môi trường (tiểu ban TC 207) bắt tay ngay vào thu thập phản ứng và việc thực thi những tiêu chuẩn liên quan để 7-8 năm sau cho ra một phiên bản mới. 

  Cuối năm nay hai tiểu ban TC 176 và TC 207 sẽ trình Đại hội đồng ISO phiên bản mới của hai tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 để được chuẩn y cho phép công bố.
  Cấu trúc phiên bản 2015 của hai tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 14001 đã hoàn toàn đổi mới để giống hệt nhau.
  Cả hai tiêu chuẩn đều đặt trọng tâm vào tiếp cận quá trình như xưa, nhưng bây giờ nhấn mạnh thêm đến tiếp cận rủi ro và quy trình bánh xe Deming, còn được gọi là quy trình PDCA (Plan -  Do - Check - Act: Quy hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động). Những điểm trọng tâm này thể hiện ở nội dung từ phần 4 đến phần 10 của hai tiêu chuẩn, sắp xếp để người sử dụng tiêu chuẩn có thể dễ dàng khai triển một cách có hệ thống bốn giai đoạn của bánh xe Deming.
  Giai đoạn “Plan” được thể hiện bởi các phần 4 (Bối cảnh của tổ chức), 5 (Lãnh đạo) và 6 (Quy hoạch). Trong những phần tương ứng của Sổ tay chất lượng, doanh nghiệp mô tả hoạt động và mong đợi của các bên liên quan (stakeholder), chính sách, mục tiêu và quy cách đạt mục tiêu đó.
  Giai đoạn “Do” được thể hiện ở những phần 7 (Phụ trợ) và 8 (Tác động). Doanh nghiệp mô tả những gì sẽ làm để thực hiện những quy trình của mình.
  Giai đoạn “Check” được thể hiện ở phần 9 (Đánh giá hiệu năng). Doanh nghiệp mô tả những việc phải làm để xác minh xem các mục tiêu mong đợi đã được đáp ứng đến đâu. Doanh nghiệp mô tả tổ chức của mình và quy trình để sản phẩm, dịch vụ, môi trường thiên nhiên và an toàn lao động liên tục được cải thiện.
  Dù có hay không có chứng chỉ thích ứng với ISO thì các doanh  nghiệp đã có Sổ tay chất lượng hay Sổ tay QSE (Quality, Safety and Environment: Chất lượng - An toàn và Môi trường), mà chúng tôi gọi tắt là sổ tay, đã quen điều hành theo quy trình PDCA rồi. Những doanh nghiệp khác cũng nên tập điều hành như vậy vì đây là quy trình rất hiệu nghiệm để kinh doanh có lãi bền vững.
  Các doanh nghiệp dựa trên các tiêu chuẩn của ngành chuyên môn của mình thường được các cơ quan chứng nhận khuyến khích viết sổ tay theo cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9001. Chúng tôi nghĩ đến doanh nghiệp trong nước thuộc các ngành hàng không (tiêu chuẩn ISO 9100), xe hơi (tiêu chuẩn ISO/TS 16946), thiết kế - xây dựng (tiêu chuẩn ISO 21500), công nghệ thông tin (tiêu chuẩn ISO 27001), giáo dục (tiêu chuẩn ISO 29990)... 
  Các doanh nghiệp này cũng nên nghĩ tới việc viết lại sổ tay theo cấu trúc của các tiêu chuẩn ISO 9001 hay ISO 14001, phiên bản 2015. Viết lại một sổ tay là dịp để các doanh nghiệp rà xét lại quy trình PDCA của mình.
  Các doanh nghiệp đã có chứng chỉ thích ứng với ISO hay được cấp chứng chỉ trước ngày công bố các phiên bản mới thì có thể tiếp tục dùng sổ tay theo phiên bản hiện hành cho tới ngày xin tái cấp chứng chỉ. Sau đó thì mọi doanh nghiệp đều phải thích ứng với các phiên bản mới. 

  Theo Thesaigontimes

 • Trở lại
 • Các bài viết liên quan

 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo