Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm tra năng lực xử lý, tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng


 • Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra năng lực của các đơn vị/doanh nghiệp có chức năng xử lý, tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng để được phép tham gia thu mua, xử lý, tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng tồn đọng tại các cảng biển, cửa khẩu. 

  Tổng cục Môi trường thông báo thời gian, địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và nội dung hồ sơ đề nghị thẩm tra năng lực xử lý, tái chế lốp ô tô đã qua sử dụng như sau:

  1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
  Các đơn vị/doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đánh giá năng lực xử lý cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng tới Tổng cục Môi trường trước ngày 20/8/2015. Các hồ sơ gửi đến sau ngày 20/8/2015 sẽ không được xem xét (trên cơ sở dấu công văn đến của Tổng cục Môi trường).

  2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  ĐT: 04.37713175;    Fax: 04.37713176;   Website: www.vea.gov.vn

  3. Nội dung hồ sơ:
  a) Một (01) văn bản đề nghị thẩm tra năng lực xử lý cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng.
  b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;
  c) Một (01) trong các văn bản sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết (kèm theo bản Báo cáo/Đề án đã được phê duyệt);
  d) Một (01) trong các văn bản sau: Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án; Giấy xác nhận hoàn thành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc các hồ sơ, giấy tờ tương đương;
  đ) Năm (05) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường và phương án thu mua, vận chuyển, xử lý cao su, lốp ô tô đã qua sử dụng của cơ sở theo Mẫu kèm theo Thông báo này;
  e) Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp (trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);
  f) Kết quả quan trắc, giám sát môi trường gần nhất của cơ sở sản xuất.

  Tải file Mẫu báo cáo tại đây

  Nguồn VEA.gov.vn

 • Trở lại
 • Các bài viết liên quan

 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo