Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT ngày 5 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  • Thông tư số 51/2014/TT-BTNMT ngày 5 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội: Quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp; quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng; quy chuẩn kỹ thuật về njước thả công nghiệpi dệt may; quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy.
    Xem chi tiết văn bản tại đây

  • Trở lại
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Hỗ trợ tư vấn
  • Hotline: 0243 7327 155
  • Hỗ trợ tư vấn
  • Hotline: 0243 7327 155
  • Quảng cáo