• Tin tức ngành CNMT
 • Ô nhiễm gây bởi nước rỉ rác phát sinh do hình thức chôn lấp tập trung đang là vấn đề thời sự, nhất là trong điều kiện rác thải chưa được phân loại tại nguồn như ở nước ta. ...
 • Từng bước thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên và năng lượng; tăng cường sử dụng các nguyên vật liệu, năng lượng tái tạo, sản phẩm ...
 • Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ...
 • Thông tin từ Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT), Bộ vừa phê duyệt kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường (TN&MT) và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ...
 • Sở Tài nguyên và Môi trương Hà Nội vừa được giao phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện việc rà soát, phân loại các cơ ...
 • Dự án xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời cho vùng nông thôn do Trung tâm tiết kiệm năng lượng và tư vấn chuyển giao công nghệ.. ...
 • Báo cáo nghiên cứu tác động của việc phát triển thuỷ điện đến kinh tế, môi trường và xã hội ở hạ lưu sông Mê Kông.. ...
 • Chỉ cần mực nước biển dâng cao thêm 1m, diện tích đất trồng lúa sẽ giảm đi một nửa, từ 4 triệu ha xuống chỉ còn 2 triệu ha.. ...

 • Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch 2016 của ngành TN&MT vừa diễn ra tại Hà Nội sáng 05/1.. ...
 • Sáng 5/1 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch 2016.
 • [Chi tiết...]
 • Một trong những yêu cầu chiến lược, có vai trò then chốt đảm bảo phát triển kinh tế hài hòa với các vấn đề môi trường là phải tạo dựng ngành công nghiệp môi trường (CNMT) phát triển song song với các ...
 • Đánh giá sự cố môi trường (ĐSM) là kỹ thuật đánh giá một hệ thống có tác động có hại thực tế hay tiềm tàng của các chất ô nhiễm lên sức khỏe của thực vật, động vật hay hệ ...
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo