• Tin tức ngành CNMT
 • ...Nhu cầu về phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm, xử lý chất thải và cải thiện môi trường ngày càng cao, đòi hỏi cần có những bước phát triển mới trong lĩnh ...
 • Với 2 buồng đốt thứ cấp liên tiếp và hệ thống làm sạch ...
 • Ecotech-SH là lớp lò đốt nguyên khối dùng bàn đẩy liệu (mass burn stoker incinerator) được thiết kế cho yêu cầu đốt tiêu hủy chất thải rắn sinh hoạt hỗn hợp với hàm lượng ẩm không hạn chế ở nguyên dạng thu ...
 • ...việc hợp lý hoá công tác tổ chức giao thông, nghiên cứu ứng dụng các loại hình vận tải tiên tiến kết hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và ...
 • Hệ thống Giao thông vận tải bền vững, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh là mục tiêu chiến lược và lâu dài chúng ta cần hướng tới ...
 • Như Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường đã đưa tin, sáng 25/4 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì ...
 •  Định hướng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển ngành CNMT có khả năng giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường ...

 • Định hướng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển ngành CNMT có khả năng giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên giai đoạn ...
 • So sánh đóng góp của ngành CNMT VN, để đơn giản hóa, chỉ xem xét những ngành công nghiệp có đóng góp năm 2013 trên 3% tổng sản lượng của toàn khối và có tốc độ tăng trưởng trung bình 8 năm ...
 • Để đánh giá về quy mô hay đóng góp của một ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân, thường dùng chỉ số tỷ lệ chi phí bảo vệ môi trường so với GDP. Để hình dung quy mô của CNMT ...
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo