• Tin tức ngành CNMT
 • Vấn đề phát triển ngành Công nghiệp môi trường, trong đó có ngành tái chế, ở Việt Nam là một yêu cầu cấp bách, trong hoàn cảnh đất nước ta, mặc dù đang trên đường phát triển mạnh mẽ kinh ...
 • ...việc giải quyết vấn đề môi trường thông qua các chính sách phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường đang là vấn đề cấp thiết được Nhà nước đặt ra hiện nay.. ...
 • Ở Mỹ, kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008 đang có một sự xem xét lại chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng việc làm, áp dụng ...
 • Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ chương trình biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh lần thứ nhất" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án trên được thực hiện trong 5 năm ...
 • Biến đổi khí hậu cùng với suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học là những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21.. ...
 • Từ lâu, rác thải, chất thải là những vấn đề bức xúc của Hà Nội. Cùng với những bất cập trong quá trình thu gom rác vào giờ cao điểm, điểm tập kết, xe chở rác gây ...
 • Tại Việt Nam, Nhà nước bằng nhiều nỗ lực, đã trực tiếp đầu tư hoặc hỗ trợ cho các tổ chức trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường.. ...
 • Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp các dịch vụ nghiên cứu & phát triển, tư vấn, xây dựng năng lực và ...
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo