• Tin tức ngành CNMT
 • Biến đổi khí hậu cùng với suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học là những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 21.. ...
 • Từ lâu, rác thải, chất thải là những vấn đề bức xúc của Hà Nội. Cùng với những bất cập trong quá trình thu gom rác vào giờ cao điểm, điểm tập kết, xe chở rác gây ...
 • Tại Việt Nam, Nhà nước bằng nhiều nỗ lực, đã trực tiếp đầu tư hoặc hỗ trợ cho các tổ chức trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường.. ...
 • Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn Sáng tạo và Phát triển Bền vững (CCS) là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên cung cấp các dịch vụ nghiên cứu & phát triển, tư vấn, xây dựng năng lực và ...
 • Với 2 buồng đốt thứ cấp liên tiếp và hệ thống làm sạch ...
 • Ecotech-SH là lớp lò đốt nguyên khối dùng bàn đẩy liệu (mass burn stoker incinerator) được thiết kế cho yêu cầu đốt tiêu hủy chất thải rắn sinh hoạt hỗn hợp với hàm lượng ẩm không hạn chế ở nguyên dạng thu ...
 • ...việc hợp lý hoá công tác tổ chức giao thông, nghiên cứu ứng dụng các loại hình vận tải tiên tiến kết hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và ...
 • Hệ thống Giao thông vận tải bền vững, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh là mục tiêu chiến lược và lâu dài chúng ta cần hướng tới ...
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo