Lễ ra mắt Văn Phòng Đại Diện Tạp chí Công nghiệp Môi Trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Hội thảo Phát triển Kinh tế Tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp, tiềm năng từ tái chế chất thải

 • Thay mặt Ban Tổ Chức Chủ tịch Hiệp Hội Công nghiệp Môi Trường Ô. Trần Văn Lượng đã ký Giấy mời tham dự “Lễ ra mắt Văn Phòng Đại Diện Tạp chí Công nghiệp Môi Trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Hội thảo “ Phát triển Kinh tế Tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp, tiềm năng từ tái chế chất thải” với nội dung:

  Hiệp Hội Công Nghiệp Môi Trường , Cục An Toàn và Môi Trường Công Nghiệp Bộ Công Thương tổ chức buổi “Lễ ra mắt Văn Phòng Đại Diện Tạp chí Công nghiệp Môi Trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh và Hội Thảo “ Phát triển Kinh tế Tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp, tiềm năng từ tái chế chất thải”

  Thời gian:  14h00 ngày 17 tháng 6 năm 2022

  Địa điểm:  Hội trường tầng 13, tòa nhà làm việc CQDD Bộ Công Thương- Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, P. ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

          
  Giấy mời tham dự “Lễ ra mắt Văn Phòng Đại Diện Tạp chí Công nghiệp Môi Trường tại Thành Phố Hồ Chí Minh và và Hội thảo “ Phát triển Kinh tế Tuần hoàn trong sản xuất công nghiệp, tiềm năng từ tái chế chất thải”  xin tải tại đây
 • Trở lại
 • Các bài viết liên quan

 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo