Cơ hội phát triển việc làm “xanh”

 • Những ai học các ngành như công nghệ môi trường, hải dương học sẽ có nhiều cơ hội làm việc trong ngành môi trường. Nhiều trường đã tìm cách giúp sinh viên xin việc làm khi hợp tác với các doanh nghiệp trong các dự án nghiên cứu về năng lượng, môi trường. 

  Nếu những năm trước, các lĩnh vực như luật, kinh doanh, y tế được nhiều sinh viên lựa chọn thì bây giờ các lĩnh vực như năng lượng sạch phát triển... sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm mới.

   

  Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), việc làm trong lĩnh vực xanh hay việc làm xanh là những công việc chính đáng góp phần bảo vệ hoặc tái tạo môi trường, là những công việc thuộc các ngành truyền thống như sản xuất và xây dựng, hoặc là thuộc các lĩnh vực xanh mới nổi như năng lượng tái tạo và năng lượng hiệu quả.
  Việc làm xanh giúp cải thiện hiệu suất năng lượng và hiệu suất sử dụng của các nguyên liệu thô; hạn chế phát thải khí nhà kính; giảm đến mức thấp nhất chất thải và ô nhiễm; bảo vệ và phụ hồi các hệ sinh thái; hỗ trợ việc thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
  Ở cấp độ doanh nghiệp, việc làm xanh có thể sản xuất hàng hóa và cung cấp các dịch vụ có lợi cho môi trường, ví dụ như các tòa nhà xanh hay vận tải sạch. Tuy nhiên, những sản phẩm xanh này (hàng hóa và dịch vụ) không phải luôn luôn dựa trên các quy trình và kỹ thuật sản xiuaats xanh. Vì thế các việc làm xanh có thể được phân biệt bởi những đóng góp của công việc cho các quy trình thân thiện với môi trường hợn.
  Ví dụ, các việc làm xanh có thể giảm thiểu việc tiêu thụ nước hoặc cải thiện các hệ thống tái chế. Do vậy, các việc làm xanh mà được định nghĩa thông qua các quy trình sản xuất thì không nhất thiết phải sản xuất các hàng hóa và dịch vụ liên quan đến môi trường.
  Như minh họa trong biểu đồ dưới đây, một sự phân biệt có thể xảy ra giữa việc làm trong các khu vực kinh tế xanh từ quan điểm về đầu ra và các chức năng công việc trong tất cả các lĩnh vực từ quan điểm về quy trình than thiện môi trường.
  Các doanh nghiệp là trọng tâm của hoạt động kinh tế và là cốt lõi của mô hình dịch chuyển cần thiết để đạt được sự phát triển bền vững. Quá trính sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp phụ thuộc trực tiếp vào môi trường như là một nhà cung các nguồn lực và dịch vụ sinh thái. Các quy trình sản xuất không bền vững hiện tại làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, gây lãng phí và ô nhiễm, dẫn đến tình trạng suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu không thể thay đổi được. Điều này đang phá hủy cơ sở mà các hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp phụ thuộc vào đó. Với nguồn tài nguyên thậm chí đang khan hiếm và đắt đỏ hơn, sẽ ngày càng khó khăn hơn cho các quốc gia nghèo nhất và đang phát triển để mua và tiếp cận tài nguyện.
  Sử dụng phần lớn lực lượng lao động toàn cầu, các doanh nghiệp là tác nhân chính mang đến việc làm và tạo ra sự giàu có. Đặc biệt ở các nước đang phát triển, sự phát triển của các doanh nghiệp có thể giúp mang lại các hàng hóa và dịch vụ cần thiết, tạo ra việc làm, cải thiện tiêu chuẩn sống và giảm nghèo. Các doanh nghiệp thực sự đang ở giữa những thách thức về môi trường và xã hội. Thực vậy, đó là ở những nơi làm việc mà các khía cạnh về xã hội, kinh tế và môi trường không thể tách rời. Sự phát triển của các doanh nghiệp xanh giải quyết những thách thức này, bằng cách tập trung vào phát triển bền vững và tạo ra các việc làm xanh.
  Theo MTX

 • Trở lại
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo