Cần tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến ngành TN&MT

 • Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III giai đoạn 2011-2015 vừa được tổ chức tại Hà Nội sáng 25/8.


  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước ngành TN&MT

  Dự và chủ trì Đại hội có Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang; nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực; các Thứ trưởng Bộ TN&MT và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ TN&MT qua các thời kỳ. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, đại diện các bộ, ngành thuộc khối thi đua các bộ ngành kinh tế.

  Đặc biệt, Đại hội đã hội tụ 80 đại biểu là điển hình tiên tiến ngành TN&MT trong cả nước giai đoạn 2011 – 2015. Báo TN&MT vinh dự có 02 đại biểu được tham dự Đại hội là đồng chí Hoàng Văn Thành - Tổng Biên tập và phóng viên Lang Đình Tiệp (dân tộc Thái), phóng viên công tác tại Văn phòng Bắc Trung Bộ của Báo TN&MT.

  Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện những ưu, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới; Đồng thời, Đại hội cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của toàn ngành trong 5 năm qua và đề ra phương hướng hoạt động, phát động phong trào thi đua ngành TN&MT trong 5 năm tới.

  Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang - Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ TN&MT cho biết: Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III, giai đoạn 2011-2015 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, là ngày hội biểu dương những thành tích đạt được của các phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành trong 5 năm qua. Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT luôn nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Bộ TN&MT luôn quán triệt đến các đơn vị trực thuộc và các Sở TN&MT của 63 tỉnh thành tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

  “Kết quả là trong 5 năm qua, cùng với các cấp, các ngành, các đoàn thể và các địa phương trong cả nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TN&MT đã hăng hái thi đua trên các lĩnh vực công tác, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững đất nước. Các phong trào thi đua luôn đóng vai trò quan trọng, là động lực để toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng giúp ngành hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của ngành…” - Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang nói.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chụp ảnh cùng các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ TN&MT tại Đại hội sáng 25/8

  Trong những năm qua, toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ đã hưởng ứng mạnh mẽ, tích cực tham gia các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cùng cả nước chung sức, đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm và thi đua giành thắng lợi”, “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”...; các phong trào xây dựng: “Quỹ vì người nghèo”; “Quỹ vì Trường sa thân yêu”, “Quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt”, “Quỹ ủng hộ ngư dân bám biển”... tạo sức lan tỏa cao trong phong trào thi đua của ngành TN&MT

  Về nhiệm vụ công tác thi đua của ngành TN&MT trong 5 năm tới, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đề nghị ngay sau Đại hội này, toàn ngành cần tiếp tục cổ vũ, kêu gọi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước và những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, có các phong trào thi đua yêu nước mang tính đột phá,  động viên mọi nguồn lực, tạo sự chuyển biến trong toàn ngành, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của ngành giai đoạn 2016-2020, trước mắt là hoàn thành xuất sắc, toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2015 và giai đoạn 2011-2015, thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

  Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nhấn mạnh: “Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách, song tôi tin tưởng rằng: Tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được; từ những bài học kinh nghiệm thực tiễn, quyết tâm khắc phục những tồn tại; đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên cùng hướng về mục tiêu chung, chắc chắn ngành TN&MT sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin và trọng trách được giao phó”.

  Báo cáo tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT khẳng định kể từ khi thành lập (năm 2002), Bộ TN&MT luôn chú trọng công tác này và đã tổ chức thành công hai kỳ Đại hội Thi đua yêu nước - lần thứ nhất vào năm 2005, lần thứ hai vào năm 2010. Đại hội Thi đua yêu nước ngành TN&MT lần thứ III ngoài nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả của phong trào kể từ sau Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II mà còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; khẳng định những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào thi đua, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn mới.

  Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, thông qua việc tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ở tất cả các đơn vị trực thuộc, đây chính là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn ngành. Với các phong trào thi đua thiết thực như: thi đua trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phong trào vì môi trường xanh, sạch, đẹp; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường... Việc phát động các phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, thúc đẩy tinh thần yêu ngành, yêu nghề trong mỗi cán bộ, công chức, để mỗi tập thể, mỗi cá nhân thực sự là những tấm gương sáng về học tập và công tác...” - Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

  “Bên cạnh đó, các phong trào thi đua đã có tác dụng lớn trong việc đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Có thể khẳng định từ năm 2010 đến nay, toàn ngành đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường… Qua các phong trào thi đua, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sáng tạo, vượt khó trong công tác” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

  Về dự và phát biểu với Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích to lớn của ngành TN&MT đạt được trong thời gian qua đặc biệt là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của ngành TN&MT. Theo Phó Thủ tướng, qua phong trào thi đua, ngành TN&MT đã chủ động triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được nhiều thành tích quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ngành TN&MT.

  Theo Phó Thủ tướng, để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển ngành, Bộ TN&MT cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động ngành TN&MT về đường lối chủ trương của Đảng và tương tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Bộ TN&MT cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng trong việc xác định nội dung, phương pháp phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa.

  “Tôi đề nghị các đồng chí cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới và nâng cao chất lượng thi đua khen thưởng. Ngoài ra, cần tăng cường việc học tập, giao lưu giữa các đơn vị, các cá nhân điển hình tiên tiến với nhau và với người lao động. Tôi cũng đề nghị ngành TN&MT đẩy mạnh hơn nữa việc thường xuyên phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình tiên tiến ra toàn ngành nói riêng và đất nước nói chung…” - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

  Cũng tại Đại hội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân và Cờ thi đua cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng đã trao Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào này.  

  Bốn giải pháp trọng tâm của phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020

  Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng. Phát hiện, nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các phong trào thi đua. Chỉ đạo các cơ quan báo, tạp chí trong ngành và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí ngoài ngành mở chuyên trang, chuyên mục về “Gương người tốt, việc tốt”.

  Thứ hai, tổ chức, lựa chọn các phong trào thi đua thiết thực, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và ngành, để thi đua khen thưởng thực sự mang lại tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và trở thành động lực khuyến khích lao động, sản xuất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao hiệu quả quản lý của ngành trong giai đoạn 2016-2020.

  Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa công tác đánh giá, cán bộ, công chức, công tác đoàn thể với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

  Thứ tư, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao chất lượng xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, đảm bảo các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thật sự tiêu biểu.

  Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa

  Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ TN&MT

  Nguồn baotainguyenmoitruong

 • Trở lại
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo