Chỉ thị 06/CT-BCT 2018 tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu

 • Bộ Công Thương vừa ra Chỉ thị 06/CT-BCT về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động này, giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường. Theo Chỉ thị này, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu:

  -           Các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định của pháp luật về nhập khẩu phế liệu để tăng cường công tác quản lý nhập khẩu phù hợp với yêu cầu bối cảnh hiện nay, xây dựng các điều kiện, quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu theo hướng quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu; Chủ trì trình Bộ ban hành Thông tư quy định tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với một số phế liệu…;Tăng cường phối hợp với các các lực lượng Hải quan, Công an các đơn vị chức năng thuộc Sở Tài nguyên môi trường trong công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật trong nhập khẩu, vận chuyển, mua bán và sử dụng phế liệu không đúng quy định của pháp luật;  Kiểm tra các điều kiện của doanh nghiệp để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất khi có yêu cầu…;

  -              Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị liên quan Sở Tài nguyên và Môi trường trong  việc hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về nhập khẩu phế liệu và tham gia xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến tại địa bàn khi được yêu cầu;

  -                Các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp Luật về nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nghuyên liệu sản xuất và xử lý môi trường.

  Xem chi tiết Chỉ thị 06/CT-BCT tại đây

 • Trở lại
 • Các bài viết liên quan

 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo