Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2012

 • Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trườn.

  Nghị định số 69/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

  Thuộc tính văn bản
  Số/Ký hiệu: 69/2012/NĐ-CP
  Ngày ban hành: 14/09/2012
  Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
  Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Phân loại: Nghị định

  TẢI NỘI DUNG CHI TIẾT TẠI ĐÂY
 • Trở lại
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo