Thông báo kết quả Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam

 • Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam đã ra thông báo số 01/TB-CNMT ngày 30 tháng 11 năm 2020 về kết quả Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025).

  Nội dung Thông báo như sau:   

  Được sự đồng ý và cho phép của Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ; Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2020, Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Bộ Công Thương số 54 phố Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

  Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, thận trọng, lắng nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận và thông qua các nội dung như sau:

  I. Phần nội dung

  100% Đại biểu tham dự Đại hội đã thống nhất và thông qua các văn kiện trình Đại hội gồm:

  1. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020 và phướng hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025;

  2. Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2016-2020;

  3. Báo cáo kiểm điểm BCH Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2020;

  4. Báo cáo kiểm điểm Ban Kiểm tra Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2020;

  5. Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025. 

  II. Phần nhân sự

  Đại hội đã thống nhất số lượng và danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 60 đồng chí; số lượng và danh sách Ban Kiểm tra gồm 03 đồng chí và bầu trực tiếp Trưởng Ban Kiểm tra. Sau khi phiên Đại hội trù bị kết thúc, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên họp đầu tiên để phân công và bầu các chức danh. Kêt quả Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam, nhiệm kì 2020 – 2025 lần thứ 1 đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí trong đó Đoàn Chủ tịch có 07 đồng chí (Chủ tịch; 06 Phó Chủ tịch, trong đó có 01 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm chức danh Tổng Thư ký).

  1.     Danh sách Đoàn chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

  2.      Danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

  3.     Danh sách  Ban Thường vụ Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

  4.     Danh sách Ban Kiểm tra Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025

  Trên đây là kết quả Đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) của Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam xin gửi tới quý Hội viên.

  Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                                      Chủ tịch

                                                                                             Trần Văn Lượng (đã ký)

  Xem toàn bộ Thông báo tại đây

  VEIA

 • Trở lại
 • Các bài viết liên quan

 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Hỗ trợ tư vấn
 • Hotline: 0243 7327 155
 • Quảng cáo